Aanvullende reactie NEDSIPA op persbericht AFM en nieuw onderzoek hefboomproducten

maandag 23 maart 2020

Na de publicatie van het AFM rapport over hefboomproducten, is er in Duitsland op 6 maart 2020 een studie gepubliceerd over hefboomproducten in de Duitse markt (download rapport). In dit uitgebreide onderzoek zijn transacties onderzocht in hefboomproducten over een periode van 15 jaar. Bij dit onderzoek is ook naar het doel van de belegger gekeken. De transacties zijn onderverdeeld in speculatieve transacties en transacties die tot doel hadden een portefeuille af te dekken. Uit het onderzoek blijkt dat alleen de beleggers die de producten gebruiken om hun portefeuille af te dekken, verlies maken over deze periode van 15 jaar. Het verlies op het hefboomproduct wordt dan (deels) gecompenseerd door de stijging van de onderliggende portefeuille. De uitkomsten van het Duitse onderzoek verschillen significant van de resultaten van het AFM onderzoek. Dit lijkt onder meer te komen door de relatief korte observatie periode (1 jaar), het niet in kaart brengen van het doel van de belegger en het niet meenemen van resultaten van posities die in de observatieperiode aangekocht, maar niet verkocht zijn.

Naar aanleiding van de reacties op het persbericht van de AFM, benadrukt NEDSIPA de volgende punten:

  • De leden van NEDSIPA houden zich aan de lokale en Europese regels en hebben altijd met de AFM samengewerkt, bijvoorbeeld bij het beperken van de hefboom bij uitgifte. NEDSIPA heeft tijdens diverse gesprekken met de AFM aangegeven mee te willen denken over verdere maatregelen. Het is belangrijk om dit op een Europees niveau te doen zodat er een gelijk speelveld gecreëerd wordt.
  • Hefboomproducten zijn alleen geschikt voor actieve klanten die hebben aangegeven genoeg kennis en ervaring te hebben over de werking en de risico’s. Er wordt geadverteerd op financiële websites waarbij geen rendementen worden voorgespiegeld en er wordt tevens gewezen op de risico’s.
  • Alle uitgevende instellingen bieden brochures aan waarin de werking en de risico’s worden uitgelegd. Verder is er op de websites van de productaanbieders nog veel meer informatie te vinden zoals bijvoorbeeld video’s.
  • Als een belegger verlies maakt op een hefboomproduct, resulteert dit niet in winst voor de uitgevende instelling. Het is te vergelijken met de koper van een huis die een hypotheek afsluit. Als de waarde van het huis daalt, is het verlies geen winst voor de hypotheekverstrekker.