Reactie NEDSIPA op AFM Turbo onderzoek

dinsdag 03 maart 2020

NEDSIPA, de Nederlandse vereniging van aanbieders van gestructureerde producten, verwelkomt het door de AFM gepubliceerde onderzoek over de resultaten van zelfbeleggen-klanten (execution only) die in hefboomproducten handelen.

 

NEDSIPA en haar leden hebben met de AFM en diverse distributeurs samengewerkt in de totstandkoming van dit onderzoek. Belangrijke conclusies uit dit onderzoek zijn dat 54% van de transacties in de dataset een positief resultaat behalen en dat het gemiddelde positieve rendement op een winstgevende transactie in een hefboomproduct was lager dan het gemiddelde negatieve rendement op een verliesgevende transactie.

 

Om een beter inzicht te krijgen in de resultaten van het onderzoek is volgens NEDSIPA meer onderzoek nodig. Hierbij moet bijvoorbeeld gekeken worden naar het gebruik van hefboomproducten om een portefeuille af te dekken, waarbij een negatief rendement van het hefboomproduct wordt opgeheven door het positieve rendement van onderliggende de aandelenportefeuille (en omgekeerd). Hiervoor is het nodig om niet alleen naar het rendement op het hefboomproduct te kijken, maar naar het algehele resultaat van de portefeuille, wat bij dit onderzoek niet is gedaan. Een recente studie over de hefboomproductenmarkt in Duitsland waarbij dit wel is meegenomen laat zien dat de resultaten van het afdekken van portefeuilles met hefboomproducten sterk afwijken van de resultaten van overige transacties.

Verder zijn de resultaten van openstaande posities (aankoop maar geen verkoop in de observatieperiode) niet meegenomen en is de dataset niet gecorrigeerd voor grote uitslagen van een enkele zeer actieve, grote handelaren die ook onderdeel uitmaakten van de gebruikte data. Als al deze additionele factoren in ogenschouw worden genomen, kunnen de resultaten significant anders zijn of in ieder geval meer inzicht verschaffen in de oorzaken.

 

Het onderzoek is een stap in de goede richting en NEDSIPA wil dan ook graag benadrukken uit te zien naar verdere samenwerking met de AFM en de distributeurs op het gebied van onderzoek en het beschikbaar stellen van de benodigde informatie over de werking, kosten en risico’s van hefboomproducten aan execution only klanten.

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@nedsipa.nl