Waarom?

NEDSIPA heeft ten doel om beleggers voor te lichten over gestructureerde producten en de gemeenschappelijke belangen van uitgevende instellingen van gestructureerde producten in Nederland te behartigen.

Op deze website kunt u informatie vinden over de werking en risico’s van de diverse gestructureerde producten, updates over relevante marktontwikkelingen en links naar de verschillende aanbieders.

Het ­stop ­loss-niveau ­nader ­toegelicht

Een belangrijk kenmerk van Hefboomproducten is het stop loss-niveau. In het kader van de met de AFM gemaakte afspraken wil NEDSIPA inzichtelijk maken welke drie factoren de mogelijkheid (kans) dat een Hefboomproduct het stop loss-niveau bereikt hoofdzakelijk beïnvloeden. Lees meer.