Producten

In eerste instantie richt de NEDSIPA website zich uitsluitend op het aanbod van hefboomproducten. In een later stadium zullen ook andere producttypes toegevoegd worden. De uitleg op deze site is uitsluitend bedoeld ter educatie. De gebruikte teksten zijn voor een groot deel ontleend aan het AFM rapport over Hefboomproducten. Hefboomproducten zijn risicovoller dan een directe belegging en alleen geschikte voor actieve, ervaren beleggers. De exacte werking en risico’s van elk product kunt u vinden in de relevante brochure en het prospectus van elk product op de websites van de verschillende aanbieders.

Hefboomproducten

Inleiding

Op de Nederlandse markt worden door de verschillende aanbieders drie producttypes op hefboomgebied aangeboden. Op deze site worden deze varianten onder de namen ‘Classic’, ‘BEST’ en de ‘Limited’ toegelicht, de gehele groep wordt ‘Hefboomproducten’ genoemd. De namen van Hefboomproducten kunnen per aanbieder verschillen (bijvoorbeeld Turbo of Sprinter). Zie overzicht