Risico's

Lees voor een compleet overzicht van de risico’s ook het relevante prospectus van de productaanbieder. 

Koersrisico

De koersontwikkeling van een Hefboomproduct is vooral afhankelijk van de koersbewegingen van de onderliggende waarde. Hierdoor kan de waarde van een Hefboomproduct fluctueren en kan de koers van een Hefboomproduct lager zijn dan de prijs waarvoor het Hefboomproduct is aangeschaft. 

Kans op bereiken van stop loss-niveau

Als de koers van de onderliggende waarde het stop loss-niveau raakt of passeert, wordt een Hefboomproduct automatisch beëindigd en de eventuele restwaarde aan u terugbetaald. U kunt in deze gevallen uw gehele belegging verliezen. Bij BEST en Limited Hefboomproducten is de restwaarde altijd nul. Hefboomproducten waarvan de onderliggende waarde niet wordt verhandeld op Euronext Amsterdam kunnen ook hun stop loss-niveau bereiken buiten de beursuren van deze beurs. Het stop loss-niveau kan bij de Classic en BEST wijzigen. Door wijziging kan het stop loss-niveau dichter bij de koers van de onderliggende waarde komen te liggen. Hierdoor wordt het risico groter dat het stop loss-niveau wordt bereikt. Bij Classics op indices zal het verschil tussen het nieuwe en het oude stop loss-niveau in perioden waarin dividend wordt uitgekeerd groter zijn. Om te bepalen of het stop loss-niveau wordt bereikt bij Turbo’s op valuta en grondstoffen wordt in principe gebruik

gemaakt van data van één dataprovider (bijvoorbeeld Reuters of Bloomberg, afhankelijk van de aanbieder). Deze data kunnen afwijken van koersen van andere dataleveranciers. 

Valuta risico

Als de onderliggende waarde in buitenlandse valuta is genoteerd, zal de koers van een Hefboomproduct worden beïnvloed door wisselkoerseffecten. Een waardestijging van buitenlandse valuta ten opzichte van de euro heeft een positief effect, terwijl een waardedaling in een negatief effect resulteert.

Hefboom

Door de hefboom is een belegging in een Hefboomproduct risicovoller dan een directe belegging in de onderliggende waarde. Een geringe koersbeweging in de onderliggende waarde kan door de hefboom een significant effect hebben op de waarde van een Hefboomproduct. Dit werkt zowel positief als negatief. Daarnaast geldt dat hoe hoger de door u gekozen hefboom, hoe dichter het stop loss-niveau bij de koers van de onderliggende waarde zal liggen, waardoor het risico groter is dat het stop loss-niveau wordt bereikt.

Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom

Bij Hefboomproducten met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. Naast het extra risico dat een belegger loopt doordat deze hoge hefboom het negatieve rendement versterkt als uw visie niet uitkomt, betekent dit dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate u een positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt kan er bij Classics een restwaarde zijn, maar deze kan ook nul zijn (en is bij de BEST en de Limited altijd nul). Uw resultaat zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat u een negatief rendement behaalt bij een Hefboomproduct met een hoge hefboom hoger is dan bij een lage hefboom, en bovendien neemt deze kans toe naarmate u deze positie langer aanhoudt. Hefboomproducten met een hoge hefboom zijn dan ook alleen geschikt voor ervaren, actieve beleggers met een korte termijn horizon. 

Storing uitgevende instelling

De aanbieders onderhouden onder normale omstandigheden een markt in elk Hefboomproduct. Door bijzondere omstandigheden kan het echter voorkomen dat er geen handel mogelijk is gedurende de beursuren van Euronext Amsterdam waardoor het niet mogelijk is om een Hefboomproduct te kopen of te verkopen. Na hervatting van de handel kunnen bied- en laatprijzen afwijken van de bied- en laatprijzen die afgegeven werden vóór het moment van handelsonderbreking. Neem in zo’n situatie altijd direct contact op de aanbieder. 

Risico’s opkomende markten en futures

Beleggen in Hefboomproducten gerelateerd aan aandelenmarkten van opkomende markten gaat gepaard met extra risico’s op politiek, economisch, sociaal en juridisch gebied.

Bij Hefboomproducten op onder ander een aantal grondstoffen, is de onderliggende waarde een future. Dit betekent dat de waarde van het Hefboomproduct wordt bepaald op basis van de waarde van de future. Dit brengt een aantal specifieke risico’s met zich mee. Voor meer informatie hierover kunt u bij de aanbieder van uw Hefboomproduct terecht. 

Kredietrisico op de uitgevende instelling

Beleggers in Hefboomproducten lopen kredietrisico op de uitgevende instelling van het Hefboomproduct. Dit betekent dat in geval van insolventie van de uitgevende instelling beleggers in het Hefboomproduct mogelijk minder terugkrijgen dan de waarde van het Hefboomproduct en in het slechtste geval zelfs hun gehele belegging verliezen.