Het stop loss-niveau nader toegelicht

Een belangrijk kenmerk van Hefboomproducten is het stop loss-niveau. In het kader van de met de AFM gemaakte afspraken wil NEDSIPA inzichtelijk maken welke drie factoren de mogelijkheid (kans) dat een Hefboomproduct het stop loss-niveau bereikt hoofdzakelijk beïnvloeden.

Deze drie factoren zijn:

  1. De bewegelijkheid van de onderliggende waarde (‘Volatility’)
  2. De periode dat een belegger een Hefboomproduct in bezit heeft (‘Holding period’)
  3. De (procentuele) afstand tussen de koers van de onderliggende waarde en het stop loss-niveau (‘Stop loss-buffer’)

Aan de hand van de volgende drie grafieken wordt meer inzicht gegeven in de relatie tussen Volatility, Holding period en de Stop loss-buffer en de kans op het bereiken van het stop loss-niveau. Het maakt voor deze grafieken geen verschil of het gaat om een Classic, BEST of Limited hefboomproduct (zie tab producten voor meer uitleg), aangezien er uitsluitend gekeken wordt naar het stop-loss niveau en niet naar de hefboom.

1. Kans op het bereiken van het stop loss-niveau bij verschillende niveau’s van de Volatility van de AEX bij een Stop loss-buffer van 2% en een Holding period van 1 dag.

2. Kans op het bereiken van het stop loss-niveau bij verschillende Holding periods (in dagen) van de AEX bij een Stop loss-buffer van 2% en een Volatility van 20%.

3. Kans op het bereiken van het stop loss-niveau bij verschillende Stop loss-buffers voor de AEX bij een Holding period van 1 dag en een Volatility van 20%.

Uit de grafieken kan ten aanzien van de kans op een stop loss-niveau het volgende worden afgeleid:

  1. Hoe groter de Volatility (bewegelijkheid), hoe groter de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt.
  2. Hoe langer de Holding period (hoe langer een Turbo wordt aangehouden), hoe groter de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt.
  3. Hoe kleiner de Stop loss-buffer (hoe dichter het stop loss-niveau in de buurt van de koers van de onderliggende waarde ligt), hoe groter de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt.

Let wel: dit is een theoretische benadering van de werkelijkheid. De werkelijkheid heeft uiteindelijk maar één uitkomst voor de belegger. De grafieken dienen niet gezien te worden als enig advies en/of aanbeveling om een bepaald Hefboomproduct te kopen of te verkopen.