Vereniging

NEDSIPA heeft ten doel om beleggers voor te lichten over gestructureerde producten en de gemeenschappelijke belangen van uitgevende instellingen van gestructureerde producten in Nederland te behartigen.

De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

  1. het promoten van gestructureerde producten;
  2. het bevorderen van het imago van gestructureerde producten;
  3. het geven van voorlichting en het aanbieden en bevorderen van educatie over gestructureerde producten;
  4. het vertegenwoordigen van de Nederlandse markt voor gestructureerde producten in internationaal verband; en
  5. het als lid of aangeslotene of anderszins betrokken zijn bij andere nationale of internationale organisaties met een vergelijkbare doelstelling, European Structured Investment Products Association, een vereniging naar Belgisch recht, daaronder uitdrukkelijk begrepen, alsmede door het ontplooien van andere activiteiten die tot dit doel kunnen bijdragen.